Wielerexpress
Recensies

De laatste Wielerexpress

Het is bijna niet te geloven, maar Wielerexpress
beleeft dit jaar zijn 30e en laatste uitgave, want
Jan Zomer vindt het na al die jaren welletjes.
Begonnen als een wieleragenda is Wielerex-
press uitgegroeid tot fraai boekje, met mooie
foto's en boeiende verhalen, waarmee we het
niet altijd eens waren. Dit keer is het gewijd aan
Rik Van Looy, Het was nog een hele toer om
door de Keizer van Herentals ontvangen te wor-
den, maar het is Zomer dus gelukt. Het hielp dat
hij Ton Vissers bij zich had, ooit ploegleider was
van Willem 11-Gazelle, waarvoor Van Looy in zijn
nadagen reed. Bijna de helft van het boek wordt
door de Van Looy-story In beslag genomen, met
heel veel foto's. De meeste uit het archief van
privé verzamelaars en nog niet eerder gepubli-
ceerd. In het verhaal ben ik niet veel nieuws te-
gengekomen, ondanks het feit dat Zomer heeft
aangeklopt bij oud-renners die samen met Rik II
hebben gereden. Ook Edgar Sorgeloos, de
meesterknecht van Van Looy, voegt weinig
nieuws toe, of het zou zijn uitspraak moeten zijn
dat hij 'in al die jaren Rik alleen maar heeft mee-
gemaakt als een oprecht en correct mens.' Jan
Zomer kan zich, net zo min als ik, voorstellen
dat Van Looy Onze Lieve Heer was. Gijs Zand-
bergen, redacteur bij De Volkskrant, heeft op de
vorige editie van Wielerexpress kritisch gerea-
geerd. Hij vond dat Zomer daarin te veel 'var-
kentjes wast', dat wil zeggen dat hij bij een
aantal personen zijn gram haalt. Zomer beloof-
de beterschap, maar dat lukte hem toch niet
helemaal. Neem de manier waarop hij in deze
editie Maarten Ducrot aanpakt. Zomer ergert
zich aan het feit dat Ducrot het in zijn tv-com-
mentaar steeds heeft over het Nieuwe Wielren-
nen, maar wat is daar nou zo mis mee? Het
wordt ronduit irritant als hij Ducrot als bedrijfs-
psycholoog en oud-renner ervan te beschuldigt
alleen maar wartaal uit te slaan. En waarom
ageert Zomer zo tegen mensen die zich inzetten
voor goede doelen? Zijn die er echt alleen maar
op uit om in de schijnwerpers te staan? In deze
laatste uitgave van Wielerexpress staat ook een
portret van verzamelaar Wim van Eyle, van oud-
renner Leo van der Pluijm en een interview met
Jelle Nijdam, die op Zomeriaanse wijze lang-
zaam wordt gefileerd tot er niet veel meer van
hem overblijft.

Wielermagazine maart 2009